Sø- og Handelsrettens dom af 12. februar 2021 i sag BS-37542/2018-SHR

Info

Resumé:

Fortolkning af aftale vedr. værditilvækst i shortsea-forretning

Den indgåede partnerskabsaftale om at skabe vækst i sagsøgtes shortsea-forretning omfattede hele shortsea-forretningen, og sagsøgers’ pay-for-performance honorar skulle derfor beregnes på grundlag af værditilvæksten i alle tre delsegmenter af shortsea. Der var ikke udvist svig, og værditilvæksten målt som EBIT pr. TEU blev derfor fastsat ud fra sagsøgtes oplysninger om faktisk EBIT pr. TEU.