Sø- og Handelsrettens dom af 11. januar 2021 i sag BS-72/2014-SHR og BS-73/2014-SHR

Info

Resumé:

Misbrug af dominerende stilling og konkurrencebegrænsende aftaler ved udbud

Retten har ved dom af 11. januar 2021 tiltrådt Konkurrenceankenævnets afgørelse om, at Deutz AG misbrugte en dominerende stilling, og at Deutz AG og DMN overtrådte forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med et DSB-udbud i 2010. Dommen offentliggøres i en ekstraheret version, idet den originale dom indeholder erhvervshemmeligheder.