Sø- og Handelsrettens dom af 11. januar 2021 i sag BS-58343/2019-SHR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

De sagsøgte blev frifundet for en påstand om overtrædelse af god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, i forbindelse med, at ansatte hos sagsøgeren, som var udlejet som arbejdskraft til sagsøgte, blev ansat hos sagsøgte i stedet.