Sø- og Handelsrettens dom af 10. maj 2019 i sag BS-3803/2018-SHR m.fl.

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Retten til efternavnet Ørsted ikke krænket af selskabsnavn eller varemærker hvori betegnelsen Ørsted indgik


 Selskabsnavne og varemærker mv., hvori bl.a. Ørsted indgår, fandtes ikke at krænke navnebærernes ret til efternavnet Ørsted.