Sø- og Handelsrettens dom af 08. juni 2018 i sag H-50-17

Info

Resumé:

Transporteret maskine på hjul var åbenbart utilstrækkeligt fastgjort på trailer, hvis døre også stod åbne, og skaden under transporten var derfor forvoldt ved grov uagtsomthed

Skade på gods under flytning af en trailer på et terminalområde var forvoldt ved grov uagtsomhed.