Sø- og Handelsrettens dom af 07. december 2018 i sag BS-13645/2018-SHR

Info

Resumé:

Controllere og Play Station konsoller anset for tyvetækkeligt gods, og kontraherende fragtfører, som lod godset henstå ulåst på rasteplads i 20 timer, var ansvarlig efter CMR-lovens § 24, stk. 1.


Kontraherende fragtfører var ansvarlig for tyveri af controllere og PS4 konsoller under international landevejstransport. Tyveritækkeligt gods og grov uagtsomhed.