Sø- og Handelsrettens dom af 07. januar 2019 i sag V-39-17

Info

Resumé:

Offentlig virksomheds udbredelse af materiale til børn var ikke omfattet af markedsføringsloven, idet virksomheden endnu ikke har noget produkt på markedet

Femern Bælt A/S’ udgivelse af et børnehæfte og to brochurer var ikke omfattet af markedsføringsloven, da Femern Bælt A/S ikke på tidspunktet for udgivelsen af disse eller under sagen i øvrigt havde et produkt, som kunne tilbydes markedet.