Sø- og Handelsrettens dom af 07. januar 2019 i sag T-3-17,T-7-17

Info

Resumé:

Ansvarsgennembrud til anpartsselskabs ejere. Nedsættelse af erstatningskrav på grund af egen skyld

EPDPP, Needit og Neubauer hæftede solidarisk for betaling af erstatning til Norgo, GoPark og Lonosoft som følge af uberettiget nedlagt fogedforbud. Erstatningen, som blev nedsat på grund af egen skyld, blev fastsat skønsmæssigt til 750.000 kr.