Sø- og Handelsrettens dom af 04. december 2018 i sag BS-46581-2018

Info

Resumé:

Udbud af besvarelser af eksamensopgaver og øvrige opgavebesvarelser anset for at være i strid med god markedsføringsskik

 

Denne sag handler om, hvorvidt Frederik Drews handler i strid med god markedsføringsskik ved at udbyde besvarelse af eksamensopgaver, herunder SRP og SSO, og besvarelse af øvrige opgaver til elever på de gymnasiale uddannelser.