Sø- og Handelsrettens dom af 02. juli 2020 i sag Sag BS-1112/2019-SHR

Info

Resumé:

Reder og kontraherende transportør ansvarlig over for ladningsejer for undladelse af at oplyse om mulig vandskade efter brandslukning, hvilket reelt afskar ladningsejer for dækning gennem fælleshavaribidrag

Reder undlod at orientere ladningsejer om mulig vandskade i forbindelse med brandslukning under søtransport, hvilket reelt afskar ladningsejer muligheden for at få dækket skaden gennem fælleshavaribidrag. Reder og kontraherende transportør derfor erstatningsansvarlige i forhold til ladningsejers forsikringsselskab. Søfragtbrevs vilkår om værneting ej gældende for transporten.