Sø- og Handelsrettens dom af 02. juli 2018 i sag V-70-17

Info

Resumé:

Varemærket "Sig det med blomster" opretholdt og blev anset for velkendt. Brugen af sætningen i et dameblad blev anset for en krænkelse af varemærket.

Interfloras fællesmærke SIG DET MED BLOMSTER (ord) blev ikke ophævet helt eller delvist, og mærket, som var velkendt, var krænket ved den skete anvendelse i ugebladet Femina. Den ansvarshavende chefredaktør blev dømt til at betale 25.000 kr. i vederlag, men frifundet for en forbudspåstand, som var for vidtgående.