Sø- og Handelsrettens dom af 01. marts 2019 i sag BS-4182/2018-SHR

Info

Resumé:

Indehaveren af varemærket Trek havde udvist retsfortabende passivitet over for varemærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY, som også blev benyttet på cykeludstyr

Retten fandt, at Trek havde udvist retsfortabende passivitet i forhold til T. Hansens brug af betegnelserne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY for produkter inden for cykeludstyr mv., og T. Hansen blev derfor frifundet for påstandene om krænkelser af Treks varemærkeret allerede som følge heraf.