Landsskatterettens afgørelse af 25. oktober 2019 i sag 18-0000165

Info
 • SKM2019.527.LSR

Resumé:

Klager fandtes ikke berettiget til at få tilbagebetalt råstofafgift af nødder, der indgik i blandinger. Landsskatteretten lagde vægt på, at de omhandlede nødder efter deres art var afgiftspligtige og fandt ikke, at det forhold, at nødderne indgik i blandinger kunne ændre herved. Landsskatteretten lagde vægt på, at nødderne ikke var forarbejdede i en sådan grad, at de havde mistet deres karakteristiske træk, og at man let og uden hjælpemidler kunne sortere de nødder, der indgik i blandingerne.

SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om tilbagebetaling af råstofafgift for nødder, der indgår i blandinger med både afgiftspligtige- og ikke-afgiftspligtige bestanddele, i alt 3.136.412 kroner.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 er forhandler af nøddeblandinger.

I forbindelse med en afgiftsgennemgang fandt selskabets repræsentant frem til følgende seks nøddeblandinger, der i selskabets regnskabssystem var registreret med toldtarifposition 0813:

 • Nøddeblanding 1, som består af: 40,2 % rosiner, 20 % hasselnødder, 15 % valnødder, 9,9 % paranødder, 9,3 % mandler afhindet/blancheret og 5,6 % cashewnødder.
 • Nøddeblanding 2, som består af: 29,4 % mandler, 25,3 % valnødder, 24,3 % cashewnødder og 21 % hasselnødder.
 • Nøddeblanding 3, som består af: 48 % sultanrosiner, 13 % cashewnødder, 13 % hasselnødder, 13 % mandler og 13 % valnødder.
 • Nøddeblanding 4, som består af: 40 % mandler med skal, 30 % valnødder med skal, 20 % hasselnødder med skal og 10 % paranødder med skal.
 • Nøddeblanding 5, som består af: 38 % mandler, 37 % hasselnødder, 15 % valnødder og 10 % pekannødder.
 • Nøddeblanding 6, som består af: 45 % sultanrosiner, 20 % cashewnødder, 20 % mandler og 15 % valnødder.

Selskabet har i perioden 1. april 2014 til 28. februar 2017 betalt råstofafgift af andelen af nødder i blandingerne, samt dækningsafgift af kokos, der indgår i produktet; Nøddeblanding 1.

Selskabets repræsentant er af den opfattelse, at nøddeblandinger med toldtarifposition 0813 ikke er omfattet af det afgiftspligtige område i chokolade- og sukkervareafgiftsloven. Den 28. marts 2017 anmodede selskabets repræsentant derfor SKAT om tilbagebetaling af råstofafgift af de seks nøddeblandinger for perioden 1. april 2014 til 28. februar 2017. Selskabet har betalt i alt 3.136.412 kroner i råstofafgift i perioden 1. april 2014 til 28. februar 2017. I forbindelse med selskabets anmodning om tilbagebetaling, har selskabet sendt vareprøver for de seks nøddeblandinger til SKAT.

Selskabets repræsentant har under denne klagesag henvist til tre bindende tariferingsoplysninger, som ifølge repræsentanten understøtter, at selskabets seks nøddeblandinger er tariferet korrekt under toldtarifposition 0813. De tre bindende tariferingsoplysninger er ikke udstedt til selskabet.

Det er SKATs opfattelse, at de seks nøddeblandinger er afgiftspligtige varer. SKAT har derfor ikke imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af råstofafgift for perioden 1. april 2014 til 28. februar 2017.

SKAT har anset nøddeblandingerne for simple blandinger af nødder, kerner mv. Med simple blandinger mener SKAT, at det er muligt at sortere de enkelte typer nødder, kerner mv. i blandingen fra hinanden ved for eksempel at hælde blandingen ud på et bord.

SKATs afgørelse
SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om tilbagebetaling af råstofafgift for nødder, der indgår i blandinger med både afgiftspligtige- og ikke-afgiftspligtige bestanddele, i alt 3.136.412 kroner.

Som begrundelse herfor har SKAT anført følgende:

”[…]

Det fremgår af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, at der skal betales en råstofafgift ved indførsel af følgende afgiftspligtige varer:

Mandler, nødder og kerner

I skal

*)

Uden skal

Ube- handlet

Afhindet, skåret, hakket eller knust

Formalet til mel

Saltet eller ristet

Pastaer eller lignende

Toldtarifposition
Afgift i kr. pr. kg

Akajounødder

Fri

0801

0801

1106

2008

2008

Cashewnødder

Ankardianødder

29,14

34,88

34,88

34,88

34,88

Kokosnødder

Fri

0801

5,79

0801

5,79

1106

5,79

2008

5,79

2008

5,79

Paranødder

Fri

0801

19,41

0801

19,41

1106

19,41

2008

19,41

2008

19,41

Hasselnødder

0802

9,73

0802

19,41

0802

23,29

1106

23,29

2008

23,29

2008

23,29

Mandler

0802

14,65

0802

29,14

0802

34,88

1106

34,88

2008

34,88

2008

34,88

Pekannødder

Fri

0802

0802

1106

2008

2008

Pistacienødder

Valnødder

19,41

19,41

19,41

19,41

19,41

Jordnødder

1202

1202

1202

Fri

2008

Fri

5,79

9,73

11,59

11,59

Abrikoskerner

-

1212

1212

2008

2008

2008

Ferskenkerner

29,14

34,88

34,88

34,88

34,88

De forskellige artikelnumre er alle simple blandinger af nødder.

 • Nøddeblanding 1
  • 40,2% rosiner, 20% hasselnødder, 15% valnødder, 9,9% paranødder, 9,3% mandler, afhindet/blancheret og 5,6% cashewnødder
 • Nøddeblanding 2
  • 29,4% mandler, 25,3% valnødder, 24,3% cashewnødder og 21% hasselnødder
 • Nøddeblanding 3
  • 48% sultanarosiner, 13% cashewnødder, 13% hasselnødder, 13% mandler, 13% valnødder
 • Nøddeblanding 4
  • 40% mandler med skal, 30 % valnødder med skal, 20% hasselnødder med skal og 10% paranødder med skal.
 • Nøddeblanding 5
  • 38% mandler, 37% hasselnødder, 15% valnødder og 10% pekannødder
 • Nøddeblanding 6
  • 45% sultanarosiner, 20% cashewnødder, 20% mandler og 15% valnødder

Ved simple blandinger af nødder, kerner mv forstås blandinger, hvor det umiddelbart er muligt at sortere de enkelte typer nødder, kerner mv. i blandingen fra hinanden, f.eks. ved at hælde blandingen ud på et bord.

Der er efter SKATs opfattelse ikke i chokolade- og sukkervareafgiftslovens kapitel 2 omkring råstofafgift nærmere regler for hvorledes simple blandinger af nødder, kerner mv, skal behandles afgiftsmæssigt.

Afgiftspligten skal efter SKATs opfattelse opgøres på grundlag af den enkelte nød, kerne mv. i blandingen og ikke på grundlag af blandingen som helhed.

Hvis blandingen, ud over råstofafgiftspligtige nødder, kerner mv., indeholder ikke-afgiftspligtige bestanddele, f.eks. rosiner mv., er det SKATs vurdering, at sådanne bestanddele holdes uden for afgiftspligten.

SKAT mener ikke, at der i henhold til chokoladeafgiftsloven er noget til hinder for, at spørgsmålet om råstofafgiftspligt mv. fastslås på grundlag af den enkelte nød, kerne mv. i blandingen.

Dette er også i overensstemmelse med den praksis, som følges af SKAT overfor andre afgiftspligtige virksomheder med samme type af blandinger.

Virksomheden henviser til, at blandingerne er omfattet af toldtarifposition 0813 og vil derfor ikke være omfattet af dækningsafgiften i chokoladeafgiftslovens kapitel 3.

SKAT er ikke af den opfattelse, at der ved simple blandinger af nødder, kerner mv., skal ses på blandingens toldtarifposition. Der er ikke tale om forarbejdet vare, som dermed har ændret karakter til en anden vare.

Der er alene tale om en blanding af flere forskellige afgiftspligtige og evt. afgiftsfrie bestanddele, hvorfor varen efter SKATs opfattelse fortsat befinder sig i lovens kapitel 2.

SKAT kan derfor ikke imødekomme virksomhedens anmodning om tilbagebetaling af 3.136.412 kr.

SKATs begrundelse efter modtagelse af selskabets bemærkninger 

SKAT er enig med selskabets rådgiver med, at toldtarifpositionsnummer 0813 ikke er nævnt i § 19.
[…]

SKAT mener fortsat ikke, at der i henhold til chokoladeafgiftsloven er noget til hinder for, at spørgsmålet om råstofafgiftspligt mv. fastslås på grundlag af den enkelte nød, kerne mv. i blandingen. Der er således lovhjemmel, hvorfor SKAT ikke er af den opfattelse, at afgørelsen er i strid med grundlovens § 43.

Det er også i overensstemmelse med den praksis, som følges af SKAT overfor andre afgiftspligtige virksomheder med samme type af blandinger.
[…]”

Klagerens opfattelse
Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet for perioden 1. april 2014 til 28. februar 2017 er berettiget til tilbagebetaling af i alt 3.136.412 kroner i råstofafgift af nøddeblandinger under toldtarifposition 0813, da varer henhørende under denne toldtarifposition ikke er omfattet af det afgiftspligtige område i chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 19, stk. 1.

Som begrundelse herfor gør repræsentanten gældende:

[…]
Chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1 oplister udtømmende varer, der er omfattet af råstofafgiftspligten.
Bestemmelsen omfatter alene varer under toldtarifposition 0801, 0802, 1212, 1801, 1106, 2008, 1802, 2306 og 1202. Disse toldtarifpositioner omfatter forskellige typer af nødder i forskellig stand herunder hakket, fintmalet mv.

Nøddeblandinger er tariferet under toldtarifposition 0813 og er dermed ikke omfattet af den udtømmende opremsning i Chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1. Allerede af den grund er det vores opfattelse, at der ikke skal afregnes afgift af nøddeblandingen.

Følgende bindende tariferingsoplysninger (BTO) underbygger, at de omhandlede nøddeblandinger er korrekt tariferet i toldtarifposition 0813:

►       DK12-146999: Varen betegnes Nøddemix og fremstår som en blanding af forskellige nødder. Nogle af mandlerne og hasselnødderne er med hinde, paranødderne har noget hinde, mens hinden er fjernet på de øvrige. De forskellige nødder smager som ubehandlede nødder og er blege i farven. Varen frembydes både i bulk (over 1 kg.) og i detailsalgspakninger (under 1 kg.). Varen består efter virksomhedens oplysninger af: * 45% paranøddekerner, * 22% cashew-nøddekerner, * 18% mandler, * 10% mandler uden hinde, * 5% hasselnøddekerne. Der er efter det oplyste ikke sket nogen form for ristning eller anden varmebehandling af varen.

►       DK14-2686381: Produktet består ifølge anmodningen og den fremsendte vareprøve af en blanding af: * 25% hasselnøddekerner, * 25% peanuts, * 25% soltørrede abrikostern 10-12 mm (98,8% soltørrede abrikoser, rismel), * 12,5% cashewnødder, * 12,5% mandler. Produktet foreligger som en blanding af 5 produkter, og ifølge det oplyste er produktet ikke yderligere behandlet. Produktet foreligger i detailsalgspakning (1 kg og derunder).

►       DK14-3486091: Produktet består ifølge anmodningen og den fremsendte vareprøve af en blanding af: * 35% økologiske cashewnøddekerner, * 25% økologiske hasselnøddekerner, * 20% økologiske mandler, * 10% økologiske paranøddekerner, * 10% økologiske valnøddekerner. Produktet foreligger i en detailsalgspakning indeholdende 1 kg og derunder.

Simple blandinger

Det er SKATs opfattelse, at såkaldte simple blandinger af nødder med tarifkode 0813 er omfattet af råstofafgiftspligten på trods af, at blandingerne ikke er nævnt i den udtømmende oplistning i § 19. Dette begrundes med, at de enkelte bestanddele af blandingen er omfattet af bestemmelsen.

Det skal indledningsvist påpeges, at begrebet ”simple blandinger” ikke findes i lovteksten i Chokoladeafgiftsloven og heller ikke i forarbejderne til loven. Lovgivningen skelner ikke mellem simple blandinger og andre typer blandinger, men fastsætter alene hvilke varer, defineret via tarifkoder, der er afgiftspligtige. Nødder, der er blandet med andre varetyper eller andre nødder, henhørende under andre tarifkoder er derfor ikke råstofafgiftspligtige, når den pågældende tarifkode ikke er omfattet af lovgivningen.

Når lovgiver har defineret toldtarifpositioner, som afgørende for fastlæggelse anvendelsesområdet for råstofafgiftspligten, bliver anvendelsesområdet for råstofafgiften meget klart og man undgår herved vanskelige grænsedragninger.

SKAT har imidlertid baseret deres argumentation i afgørelsen på en forudsætning, som ikke er hjemlet i loven. SKAT lægger vægt på, hvorvidt det er muligt at hælde blandingen ud på et bord og sortere blandingen.

En sådan fortolkning er både ulovhjemlet og medfører en række vanskelige afgrænsninger af afgiftspligten.

Vi er enige i, at det er muligt at sortere de i sagen omhandlede nøddeblandinger i forskellige typer nødder, da de ikke er hakket, malede eller lign. Det er også muligt, hvis der er tale om blandinger af forskellige typer af hakkede nødder, dog afhængigt af, hvor fint hakkede nødderne er. Når der er tale om mel bestående af forskellige typer af pulveriserede nødder, er der fortsat tale om en såkaldt simpel blanding, men det er ikke længere muligt, at sortere indholdet i forskellige typer af nødder.

Det skal bemærkes, at de omhandlede nøddeblandinger i denne sag, ikke alene består af afgiftspligtige nødder. De består også i et vist omfang af rosiner. For disse blandinger med bestanddele af ikke-afgiftspligtige varer, finder SKAT tilsvarende, at det ulovhjemlede ”sorteringskriterie” finder anvendelse.

Hvis anvendelsen af dette ulovhjemlede kriterium anerkendes, strider det mod praksis for håndtering af råstofafgiftspligten for en række andre produkter, hvor det er muligt at frasortere nødder.

Det er eksempelvis tilfældet i relation til kugler af tørret frugt, der er rullet i hakkede nødder, hvis det er muligt at hælde kuglerne ud på bordet og pille nødderne af. Tilsvarende kan man, hvis SKATs terminologi følges, relativt nemt fjerne mandelsplitter, der er drysset på wienerbrød,

Det er netop i disse situationer, at dækningsafgiften finder anvendelse, for de typer af varer, som lovgiver har ønsket skulle være omfattet af denne type afgift. Det har derfor på intet tidspunkt været hensigten med råstofafgiften, at denne skulle omfatte nødder, der på den ene eller anden måde er blandet med andre varer.

Vi erkender, at de solgte nøddeblandinger må anses for den mest simple typer af blandinger med bestanddele af nødder. Dette ændre dog ikke på, at alle blandinger af nødder med andre nødder eller andre varer ikke er omfattet af råstofafgiftspligten i henhold til lovgivningen.

Grundlovens § 43

Det følger af Grundlovens § 43, at en skat alene kan pålægges, hvis skatten er specifikt nævnt i lovteksten. Det indebærer et krav om, at anvendelsesområdet for den pågældende skat, skal fremgå direkte af lovteksten.

Det er ikke muligt at lægge en formålsfortolkning til grund, såfremt denne strider mod ordlyden af en lovregel. Det er i særlig høj grad ikke muligt at foretage en formålsfortolkning i strid med ordlyden, når der er tale om en formålsfortolkning, der fører til en udvidelse af anvendelsesområdet af en bestemmelse, hvorefter der pålægges en skat, da dette er i strid med Grundlovens § 43.

Konklusion

Anvendelsesområdet for råstofafgiftspligten følger klart af Chokoladeafgiftslovens § 19, der med udgangspunkt i tarifkoder foretager en udtømmende opremsning af varer omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde.

Det er i strid med bestemmelsens ordlyd og dermed også i strid med Grundlovens § 43, såfremt der anvendes et ulovhjemlet kriterium, hvorefter det er afgørende, hvorvidt der er tale om en simpel blanding af råstofafgiftspligtige nødder med andre råstofafgiftspligtige nødder eller med andre ikke-afgiftspligtige varer og dermed hvorvidt, det er muligt at sortere blandingen.

På baggrund heraf bør SKAT anerkende at tilbagebetale råstofafgift på nøddeblandinger omfattet af toldtarifposition 0813.”

SKATs bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Skatteankestyrelsens indstilling har den 6. marts 2019 været sendt til udtalelse hos SKAT (nu Skattestyrelsen).

Skattestyrelsen har den 3. april 2019 oplyst, at den kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling. Som begrundelse anfører Skattestyrelsen:

”[…]
Efter Skattestyrelsens opfattelse er en nød, kerne mv. siden gennemførelsen af lov nr. 35 af 18. februar 1960 omfattet af råstofafgiftspligten, når nødden, kernen mv. kan henføres til en af de konkrete varebeskrivelser, der er nævnt under det råstofafgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, og når den pågældende nød, kerne mv. samtidig tariferes i den (eller en af de) dertil knyttede pos.

Da klagers nødder ubestridt opfylder ovenstående er varerne afgiftspligtige.

Skatteankestyrelsen finder ikke at en sondring mellem simple blandinger og andre blandinger har hjemmel i Chokolade-og sukkerafgiftsloven eller i forarbejderne hertil. Det er Skattestyrelsen enige i.

Når udtrykket ”simpel blanding”, anvendes finder vi netop, at der er tale om en blanding af flere forskellige nøddearter, hvor det er muligt – og relativt simpelt -  at sortere/adskille de enkelte typer af nødder, kerner mv. fra hinanden, herunder i afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige bestanddele.

Ved ”simple blandinger” menes altså alene blandinger hvor de enkelte bestanddele er individualiserbar.

Det er fortsat Skattestyrelsens opfattelse, at klagers blandinger ikke skal behandles anderledes afgiftsmæssigt, end hvis man køber fire poser, der indeholder én nøddetype hver, for herefter selv at lave blandingen.

Det bemærkes at praksis omkring afgiftspligt for blandinger af nødder efter vores opfattelse allerede fremgik af med den praksis, som følger af det tidligere ”grønne punktafgiftsreglement”. I afsnittet om råstofafgift i AFGIFT-PUNKT – Nydelsesmidler mv. (omtryk nr. 6 fra september 1990), fremgik følgende om den afgiftsmæssige behandling af nøddeblandinger mv.:

”Ved beskatning af blandinger af afgiftsfri og afgiftspligtige nødder mv. eller af blandinger af nødder mv med forskellig afgiftssats skal varemodtageren i fortoldningsangivelsen angive nettovægten af afgiftspligtige nødder mv i blandingen eller den procentvise fordeling af den angivne samlede nettovægt på de forskellige nødder mv. Den afgiftspligtige vægt vil i så fald kunne ansættes på grundlag af varemodtagerens angivelse af den fremlagte faktura, såfremt told- og skatteregionen skønner angivelsen rigtig.”

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at den administrative praksis fra det grønne reglement i vidt omfang er videreført, jf., bla. vores afgørelse i sagen, selv om denne praksis hverken er nævnt i punktafgiftsvejledningen, der afløste det ”grønne punktafgiftsreglement”, eller den nugældende juridiske vejledning.
[…]”

Klagerens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Skatteankestyrelsens indstilling og SKATs (nu Skattestyrelsen) bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling har den 4. april 2019 været sendt til udtalelse hos selskabets repræsentant.

Selskabets repræsentant har den 3. maj 2019 oplyst, at de ikke kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling. Som begrundelse anfører repræsentanten bl.a., at:

”Endvidere skal vi bemærke, at "Det grønne reglement", som Skattestyrelsen henviser til, alene var til intern brug af det daværende toldvæsen, og at indholdet ikke blev offentliggjort. Som Skattestyrelsen selv skriver, blev denne praksis heller ikke beskrevet i Punktafgiftsvejledningen, som var den første samlede offentliggjorte vejledning på punktafgiftsområdet, som SKAT udgav. Vi fastholder således, at praksis vedr. simple blandinger alene er en intern praksis i SKAT/Skattestyrelsen, som virksomheder ikke har haft mulighed for, at få kendskab til.

Skatteankestyrelsen bemærker, at det følger af lovbemærkningerne, at toldtarifpositionsnumrene er indsat af praktiske grunde. Det undrer os, at lovgiver ikke ligeledes af praktiske grunde har indsat noget om simple blandinger, således at det afgiftspligtige område var klart defineret og gav virksomheder mulighed for opnå kendskab til praksis."

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten skal tage stilling, hvorvidt selskabets seks nøddeblandinger, der er tariferet under toldtarifposition 0813, er omfattet af det afgiftspligtige område i chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 19, stk. 1.

Det fremgår af chokolade- og sukkervareafgiftsloven § 19, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1163 af 5. september 2016, at der skal betales en råstofafgift ved indførsel af varer uden for EU. Af bestemmelsens ordlyd følger:

”Ved indførsel af varer fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, betales en råstofafgift, der udgør:

1)

Ubehandlede akajounøddekerner (toldtariffens pos. 0801), ubehandlede mandelkerner (pos. 0802), ubehandlede abrikos- og ferskenkerner (pos. 1212), kakaobønner (pos. 1801)

30 kr. og 74 øre

2)

Behandlede akajounøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), behandlede mandelkerner (pos. 0802, 1106 eller 2008), behandlede abrikos- og ferskenkerner (pos. 1212 eller 2008)

36 kr. og 79 øre

3)

Ubehandlede og behandlede paranøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistachenøddekerner, pekannøddekerner (pos. 0802, 1106 eller 2008), ubehandlede hasselnøddekerner (pos. 0802), kakaoskaller, kakaoaffald (pos. 1802), restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner (herunder ikke jordnødder) (pos. 2306), medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde

20 kr. og 47 øre

4)

Behandlede hasselnøddekerner (pos. 0802, 1106 eller 2008)

24 kr. og 57 øre

5)

Mandler i skal (pos. 0802)

15 kr. og 46 øre

6)

Hasselnødder i skal (pos. 0802 og 2008), jordnødder uden skal (pos. 1202)

10 kr. og 27 øre

7)

Behandlede jordnødder (pos. 1202 eller 2008)

12 kr. og 23 øre

8)

Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner (pos. 0801, 1106 eller 2008), jordnødder i skal (pos. 1202)

6 kr. og 11 øre

Af § 19, stk. 6, i samme lov følger, at:

Til behandlede varer efter stk. 1 henføres en vare af den nævnte art, der er afhindet, skåret, hakket, knust, saltet eller ristet, samt mel, pastaer og lign. af afgiftspligtige nødder og kerner (herunder ikke jordnødder).”

Landsskatteretten bemærker, at af de oplistede toldtarifpositioner i chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 19, stk. 1, er toldposition 0813 ikke nævnt. Chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 19, stk. 1, omfatter dog nødder mv., som indgår i selskabets nøddeblandinger, når den enkelte bestanddel betragtes isoleret set.

Selskabets repræsentant har henvist til tre bindende tariferingsoplysninger. Da produkterne i de tre bindende tariferingsoplysninger ikke er identiske med de seks produkter i denne sag, og da de tre bindende tariferingsoplysninger ikke er udstedt til selskabet, har Landsskatteretten ikke tillagt oplysningerne betydning.

Toldtarifpositionerne i chokolade- og sukkervareafgiftslovens kapitel 2 blev indført ved lov nr. 35 af den 18. februar 1960. Ændringerne blev fremsat i ændringsforslag af den 13. januar 1960, jf. § 1, nr. 14. Af bemærkningerne følger:

”Den foreslåede § 19, stk. 1, om erlæggelse af råstofafgift ved indførsel af nødder, mandler, kakaobønner m. v. svarer i det store og hele til den gældende chokoladeafgiftslovens § 19; bestemmelsen er dog af praktiske grunde omredigeret således, at afgiftspligten knyttes til varer under bestemte positioner i toldtariffen, og således at der så vidt muligt anvendes samme varebetegnelse som i denne.”

Af forarbejderne til ”Forslag til lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.”, fremsat den 20. november 1968, fremgår at:

”Af hensyn til de virksomheder, der fremstiller varer, der omfattes af afgiften efter kapitel 1, er det nødvendigt at fastsætte satserne for råstofafgiften til et så højt niveau, at afgiftsforholdene ikke gør det så fordelagtigt for ikke registrerede virksomheder, f.eks. bagere, selv at fremstille marcipanmasse og andre masser, at de vil foretrække at gøre dette i stedet for at købe dem fra fabrikkerne."

Af forarbejderne til - den nuværende - chokolade- og sukkervareafgiftslovs § 19, stk. 1, følger således, at toldtarifpositionerne er indført af praktiske grunde. Dertil kommer, at lovgiver med reglerne har ønsket en regulering af området, så det ikke har været fordelagtigt for virksomheder at indkøbe råstoffer for dernæst selv at producere afgiftspligtige varer. På samme måde finde Landsskatteretten, at det er formålet med chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 19, stk. 1, at en importør af fx afgiftspligtige mandler, ikke skal stilles anderledes end en importør af afgiftspligtige mandler, som indgår i en blanding med andre varer, når mandlerne ikke har mistet sit karakteristiske træk.

Baseret på de fremlagte oplysninger om indholdet af afgiftspligtige nødder mv. i de seks varianter, finder Landsskatteretten ikke, at de afgiftspligtige nødder er forarbejdet i en sådan grad, at de ved at indgå i den færdige nøddeblanding har mistet deres karakteristiske træk, hvilket for eksempel kan konstateres ved, at man let og uden hjælpemidler kan sortere de nødder mv., der indgår i blandingen i forhold til indholdets egentlige typebestemmelse. Af denne grund finder Landsskatteretten, at de afgiftspligtige nødder mv., som indgår i de seks nøddeblandinger, er afgiftspligtige efter chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 19, stk. 1, baseret på toldtarifpositionen for den enkelte type nød mv. og behandlingsgraden af denne.

Landsskatteretten finder, at der i chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 19 er hjemmel til en sådan fortolkning.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.