Højesterets kendelse af 26. juni 2019 i sag 210/2018

Info

Resumé:

Sag henvist til bobehandler ved ægtefællers uenighed om et enkelt aktiv


Under et ægtefælleskifte mellem A og B anmodede A skifteretten om at henvise sagen til bobehandler på et tidspunkt, hvor ægtefællerne var blevet enige om delingen af boet bortset fra deres tidligere fælles bolig. Sagen for Højesteret angik, om A havde krav på, at sagen blev henvist til bobehandler, når parterne alene var uenige om et enkelt aktiv.


Højesteret bemærkede, at selv om ægtefællernes uenighed på tidspunktet for anmodningen om henvisning til bobehandler var indskrænket til kun at angå et enkelt aktiv, var det bo, som skifteretten havde under behandling, ikke afsluttet.


Højesteret fandt herefter, at der ikke var grundlag for at afslå A’s anmodning om henvisning til bobehandler, selv om uenigheden nu var indskrænket til at angå et enkelt aktiv.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.