Højesterets kendelse af 25. juni 2019 i sag Sag BS-17945/2019-HJR

Info

Resumé:

Sag om vederlag for brug af musik skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans


Sagen angår, om Vejen Kommune skal betale vederlag til Koda for brug af musik i forbindelse med aktiviteter på kommunens pleje- og aktivitetscentre, herunder om aktiviteterne er omfattet af ophavsretslovens § 2, stk. 3 og 4, om offentlig fremførelse.


Retten i Esbjerg henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.


Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af, at betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.