Højesterets kendelse af 25. januar 2013 i sag 305/2012

Info

Resumé:

Stadfæstelse af kendelse om rejseforbehold i nævningesag

Retten i Glostrup beskikkede en advokat fra Aarhus som forsvarer for T, der var tiltalt bl.a. for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1 (besiddelse og forsøg på overdragelse af våben).

Straffesagen skulle behandles som nævningesag ved Retten i Glostrup. Advokaten havde ikke tidligere været beskikket for T. Beskikkelsen skete under betingelse af, at advokaten frafaldt krav om godtgørelse for rejseudgifter og rejsetid (rejseforbehold).

Højesteret fandt, at betingelserne for at tage et rejseforbehold var til stede.

Landsretten var nået til samme resultat.