Højesterets kendelse af 23. maj 2018 i sag 18/2018

Info

Resumé:

Længstetiden for en foranstaltning blev forlænget med 2 år


A, der flere gange tidligere var straffet for promillekørsel i personbil og dømt for spirituskørsel på knallert, blev ved en dom i 2012 fundet skyldig i bl.a. to tilfælde af spirituskørsel på knallert og idømt en foranstaltning. Foranstaltningen indebar, at han skulle undergive sig tilsyn af kommunen, således at han skulle efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelser om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kunne træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, samt at han skulle underkaste sig lægeligt ledet behandling mod misbrug af alkohol. Længstetiden for foranstaltningen blev fastsat til 5 år.


Sagen angik, om længstetiden for foranstaltningen skulle forlænges med 2 år.


Højesterets flertal fandt, at særlige omstændigheder begrundede, at længstetiden for foranstaltningen blev forlænget med 2 år. Flertallet bemærkede, at det ikke kunne føre til en anden vurdering, at der var installeret alkolås i A’s egen bil, da alkolås alene forhindrer recidiv med brug af det køretøj, hvori alkolåsen er installeret.


Højesterets flertal fandt endvidere, at proportionalitetshensyn på nuværende tidspunkt ikke kunne føre til et andet resultat.


Landsretten var nået til samme resultat.