Højesterets kendelse af 22. november 2018 i sag 100/2018

Info

Resumé:

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af en sigtet i sag om grov skatte- og momssvig var opfyldt


S blev den 10. oktober 2017 anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, sigtet for i forening med en række andre personer at have begået grov skatte- og momssvig samt forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed. I forbindelse med varetægtsfængslingen blev S, som sidder i kørestol grundet en fysisk lammelse i underkroppen og desuden lider af en række andre sygdomme, overflyttet til Vestre Hospital.


Varetægtsfængslingen blev efterfølgende forlænget flere gange og blev opretholdt indtil den 4. juli 2018, hvor Københavns Politi besluttede at løslade S.


Sagen for Højesteret angik en forlængelse af varetægtsfængslingen foretaget den 13. februar 2018. Højesteret fandt, at fængslingsbetingelserne i retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, var opfyldt, og bemærkede, at der på daværende tidspunkt bl.a. udestod afhøringer af vidner og sigtede, og at der var mulige medgerningsmænd på fri fod. Der var ikke grundlag for at fastslå, at den fortsatte varetægtsfængsling var uproportional, jf. retsplejelovens § 762, stk. 3, idet der hverken for landsretten eller Højesteret forelå oplysninger om S’ helbredsforhold, som kunne begrunde dette. Den fortsatte varetægtsfængsling indebar endvidere ikke en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser.


 

Landsretten var nået til samme resultat.