Højesterets kendelse af 21. august 2018 i sag 21/2018

Info

Resumé:

F købte i november 2014 en bil på kredit. Købet blev finansieret af Jyske Finans, der fik tinglyst ejendomsforbehold i bilen. Som følge af spirituskørsel blev bilen beslaglagt og herefter konfiskeret. Jyske Finans indgav anmodning til fogedretten om tilbagetagelse af bilen og udlæg for selskabets fulde tilgodehavende.


Højesteret fastslog, at Jyske Finans ikke som følge af den skete konfiskation kunne foretage udlæg for sit tilgodehavende i F’s øvrige aktiver, og at Jyske Finans således alene kunne søge sig fyldestgjort ved tilbagetagelse af bilen.


Landsretten var nået til et andet resultat.