Højesterets kendelse af 17. november 2021 i sag 11/2021

Info

Resumé:

Par, som var blevet narret til at udlevere NemID, hæftede ikke for lån


A og B overlod den 15. oktober 2019 deres NemID-oplysninger (brugernavn, adgangskode og nøglekort) til en person, som de troede var fra politiet og skulle anvende oplysningerne som led i efterforskning af et hackerangreb på B’s instagramkonto. Den 16. oktober 2019 blev der optaget et lån hos Basisbank, hvor gældsbrevet blev underskrevet digitalt af en ukendt tredjemand ved hjælp af A og B’s NemID-oplysninger. A og B anmeldte forholdet til politiet den 21. oktober 2019 efter at være blevet gjort opmærksom på, at der kunne være tale om svindel.


Sagen for Højesteret angik, om Basisbank kunne opnå tvangsfuldbyrdelse på grundlag af gældsbrevet. Afgørende herfor var, om A og B var aftaleretligt forpligtet over for Basisbank i henhold til gældsbre­vet.


Højesteret udtalte, at efter de faktiske oplysninger i sagen havde A og B ikke udvist en sådan grad af uagtsomhed, at de hæftede for lånoptagelsen på aftaleretligt grundlag. Fogedforretningen blev derfor nægtet fremme.


Landsretten var kommet til samme resultat.