Højesterets kendelse af 12. februar 2014 i sag 313/2013

Info

Resumé:

Varetægtsfængsling af hjemmeværnsmand, der ulovligt besad store mængder sprængstoffer

 

På T’s adresse fandt politiet bl.a. 102,8 kilo sprængstof, 160 detonatorer samt 2 meter og 6 ruller sprængsnor. T, der var hjemmeværnsmand, blev sigtet for overtrædelse af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer og blev samtidig varetægtsfængslet.

 

Efter det oplyste om mængden og arten af de eksplosivstoffer T havde taget med hjem og opbevaret over længere tid, fastslog Højesteret, at det forhold, der var rejst sigtelse for, var af en sådan grovhed, at hensynet til retshåndhævelsen gjorde det nødvendigt, at T forblev varetægtsfængslet.

 

Landsretten var nået til samme resultat.