Højesterets kendelse af 04. marts 2019 i sag 25/2018

Info

Resumé:

Kurators processkrift i en sag om konkurskarantæne var ikke lovligt forkyndt i udlandet


Sagen angik, om der var sket lovlig forkyndelse af kurators processkrift over for A på en adresse i London henholdsvis den 23. august 2016 og den 10. maj 2017 i en sag, hvor Sø- og Handelsretten havde pålagt A konkurskarantæne i to år. Sø- og Handelsretten havde sendt kurators processkrift til forkyndelse i England under henvisning til EU-forkyndelsesforordningen.


Højesteret fastslog, at kurator i konkurskarantænesager udøver beføjelser af offentligretlig karakter, og Højesteret tiltrådte på den baggrund, at der ikke var tale om en civil sag, der er omfattet af forkyndelsesforordningen.


Højesteret fandt, at kurators processkrift ikke kunne anses for forkyndt for A personligt den 23. august 2016 og heller ikke kunne anses for lovligt forkyndt for A den 10. maj 2017.

 

Landsretten var nået til samme resultat.