Højesterets dom af 30. juni 2014 i sag 50/2014

Info

Resumé:

Fejlagtig oplysning om fællesudgifter gav ikke køberen af en ejerlejlighed ret til erstatning eller godtgørelse

 

En ejendomsmægler formidlede i 2009 et salg af en ejerlejlighed. I salgsopstillingen var det oplyst, at ejerlejlighedens fællesudgifter udgjorde 25.000 kr. Ved underskrivelsen af købsaftalen forelå en række dokumenter endnu ikke. Købsaftalens pkt. 16 indeholdt en bestemmelse om, at hvis der ved dokumenternes fremkomst viste sig oplysninger af særligt byrdefuld eller belastende karakter, var køberen alene berettiget til at hæve handelen, uden at parterne i den anledning havde noget krav mod hinanden. Ved dokumenternes fremkomst viste det sig, at ejerlejlighedens fællesudgifter udgjorde ca. 40.000 kr.

 

Højesteret fastslog, at køberen som følge af købsaftalens pkt. 16 ikke havde ret til erstatning eller godtgørelse fra ejendomsmægleren.

 

Landsretten var nået til samme resultat.