Højesterets dom af 29. oktober 2018 i sag 66/2018

Info

Resumé:

Anden kønslig omgængelse end samleje med steddatter straffet med fængsel i 4 måneder.


 

T var ved byret og landsret fundet skyldig i to gange kort efter hinanden at have ført sin hånd ned i sin 12-årige steddatters trusser og herunder have stimuleret hendes klitoris, den ene gang af helt kort varighed og anden gang af nogen varighed af op til et minut. Under henvisning til at der ikke var sket penetration, var forholdet blevet henført under straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse, og straffen var fastsat til 30 dages betinget fængsel.


 

Højesteret udtalte, at der ved afgrænsningen mellem anden kønslig omgængelse end samleje og blufærdighedskrænkelse efter forarbejderne skulle lægges vægt på, om der var tale om manipulation af nøgne kønsdele. Forholdet blev derfor henført under straffelovens bestemmelse om anden kønslig omgængelse end samleje. Straffen blev forhøjet til 4 måneders fængsel.


 

Højesteret udtalte, at udgangspunktet i sager om anden kønslig omgængelse end samleje med børn under 15 år er ubetinget fængsel. Højesteret fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt.


 

Landsretten var nået til et andet resultat.