Højesterets dom af 29. marts 2019 i sag 19/2018

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Krav fortabt ved manglende reklamation kunne ikke danne grundlag for modregning


A og Sydbank indgik en aftale om valutaswap, som senere blev lukket med tab for A. A og banken indgik efterfølgende låneaftale svarende til tabet. A anlagde flere år senere sag mod banken med krav om erstatning for manglende og mangelfuld rådgivning.


Højesteret fastslog, at A havde fortabt sit eventuelle krav mod banken på grund af manglende rettidig reklamation, og at det fortabte krav ikke kunne anvendes til modregning i bankens krav mod A i medfør af forældelseslovens § 24 eller principperne heri.
 

Landsretten var nået til et andet resultat.