Højesterets dom af 29. marts 2012 i sag 259/2010

Info

Resumé:

Henvisning til fertilitetsbehandling var ikke omfattet af det skærpede værn mod afskedigelse begrundet i graviditet

Da M blev opsagt, manglede der fortsat udtagning af prøver, der skulle afklare, hvilken fertilitetsfremmende behandling M kunne påbegynde.

Højesterets flertal anførte, at der på tidspunktet for opsigelsen ikke var indledt en egentlig behandling, der havde aktualiseret en mulighed for, at M kunne blive gravid. Under disse omstændigheder var M ikke omfattet af det skærpede værn mod afskedigelse, da hun blev opsagt. Afskedigelsen fandtes endvidere at være begrundet i driftsmæssige hensyn og udgjorde dermed ikke forskelsbehandling.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.