Højesterets dom af 25. september 2013 i sag 235/2011

Info

Resumé:

Overtrædelse af forligsaftale bl.a. ved ikke at destruere beklædning som aftalt

Sagens hovedspørgsmål var, om Sterling & Co ved Annette Størling havde handlet i strid med den forligsaftale, som hun i december 2009 indgik med OshKosh B’Gosh, Inc.

Ved forligsaftalen havde Annette Størling forpligtet sig til bl.a. at destruere alle beklædningsgenstande påført kendetegnet ORIGINAL STRIPES, som var omfattet af et over for hende tidligere nedlagt fogedforbud.

Højesteret fastslog, at Annette Størling havde handlet i strid med forligsaftalen bl.a. ved ikke som aftalt at have destrueret samtlige beklædningsgenstande mærket ORIGINAL STRIPES, men i stedet havde fjernet disse mærker fra de omhandlede beklædningsgenstande og markedsført og solgt dem under mærket OUR STAR.

Som følge heraf skulle Annette Størling bl.a. betale et skønsmæssigt fastsat vederlag til OshKosh B’Gosh på 35.000 kr.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.