Højesterets dom af 24. april 2019 i sag 174/2018

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Hovedparten af kontantsalg af brugte biler indebar ikke overtrædelse af kontantforbud


Sagen angik, om T ApS ved at modtage kontant betaling for salg af mere end 500 brugte biler til udenlandske opkøbere havde overtrådt kontantforbuddet i hvidvaskloven. Forbuddet indebærer, at erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.


Højesteret udtalte, at T ApS havde overtrådt kontantforbuddet i tilfælde, hvor der var sket kontantsalg af en bil til en pris, som overstiger 50.000 kr.


Sagens hovedspørgsmål angik tilfælde, hvor T ApS havde foretaget kontantsalg af flere biler til samme kunde den samme dag, og hvor prisen for den enkelte bil havde været mindre end 50.000 kr., men hvor summen af de kontante beløb havde været større end lovens beløbsgrænse på 50.000 kr.

På baggrund af landsrettens bevisbedømmelse lagde Højesteret til grund, at T ApS ikke i disse tilfælde havde modtaget kontant betaling på en måde, som indebar overtrædelse af hvidvasklovens kontantforbud.
 

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom med den ændring, at bødestraffen til T ApS blev forhøjet med 90.000 kr. til 280.000 kr.