Højesterets dom af 23. juni 2015 i sag 188/2013

Info

Resumé:

Ikke godtgjort, at A under sit arbejde for et patentbureau ubeføjet havde benyttet Santaris’ erhvervshemmeligheder i forbindelse med indlevering af patentansøgninger

Hovedspørgsmålet var, om A under sit arbejde for et patentbureau havde handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og § 19 ved at have benyttet oplysninger om kunden Santaris’ erhvervshemmeligheder fra Santaris’ patentansøgninger i forbindelse med indlevering af A’s egne patentansøgninger.

 

Efter bevisførelsen fandt Højesteret, at det ikke var godtgjort, at A ubeføjet havde benyttet Santaris’ erhvervshemmeligheder.

 

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.