Højesterets dom af 21. november 2013 i sag 174/2011

Info
  • Relaterede retsområder:

  • EU-ret

Resumé:

Danmark skulle ikke betale for danskers sygeforsikring i Schweiz

A var bosiddende i Schweiz og fik udbetalt pension fra både Danmark og Schweiz. A skulle efter schweizisk lovgivning være sygeforsikret i Schweiz. Den schweiziske sygeforsikringsordning indebar en pligt til at betale bidrag.

Højesteret fastslog, at Danmark ikke havde pligt til at betale A’s bidrag til den schweiziske sygeforsikringsordning. Højesteret udtalte bl.a., at der ikke herved var sket en krænkelse af et princip om arbejdskraftens fri bevægelighed.

Landsretten var nået til samme resultat.