Højesterets dom af 21. juni 2010 i sag 140/2007

Info

Resumé:

Om mangel ved filminstruktørs arbejde

Dom afsagt den 21. juni 2010.

Sag 140/2007

Regner Grasten Rettigheder A/S
mod
Lorentzen anno 2005 ApS
og
Biintervenient Danske Filminstruktører

Om mangel ved filminstruktørs arbejde

Ifølge en instruktøraftale mellem Regner Grasten Filmrettigheder A/S (producenten) og Lorentzen anno 2005 ApS (instruktørens selskab) engagerede producenten Morten Lorentzen (instruktøren) til at instruere en spillefilm med titlen ”Krummerne – så er det jul igen”.

Spørgsmålene under sagen var, om instruktørens arbejde var mangelfuldt, fordi colorgradingen, som hævdet af producenten, var gennemført med en så usædvanlig sorthedsgrad, at aftalens rammer for billedsproget var overskredet, og om producenten som konsekvens heraf havde krav på kompensation fra instruktørens selskab for den foretagne omgrading, samt om instruktøren i forbindelse med gradingen burde have rådført sig med producenten. Det var ubestridt, at gradingen var instruktørens ansvarsområde.

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at instruktøren, selv om der er tale om en kommerciel børne- og familiefilm, ved gradingen af filmen overskred de rammer for billedsproget, som var aftalt eller forudsat ved indgåelsen af instruktøraftalen, eller at der blev foretaget en grading, der var så usædvanlig i forhold til det eksperiment i sit billedsprog, filmen skulle være udtryk for, at instruktøren skulle have forelagt spørgsmålet om mørkningsgrad for producenten forud for gradingsprocessen. (Dissens).

Sø- Handelsretten var kommet til samme resultat.