Højesterets dom af 20. april 2018 i sag 12/2018

Info

Resumé:

15 års fængsel for manddrab med maskinpistol og for grov vold


T var dømt for manddrab og besiddelse af en maskinpistol med tilhørende ammunition på en gade i Randers. T havde affyret 6 skud fra en maskinpistol mod en mand, der blev ramt i benene og på kroppen med betydelige skader til følge, hvilket medførte, at manden måtte gennemgå flere operationer og senere afgik ved døden. For Højesteret angik sagen strafudmålingen, herunder navnlig betydningen af, at et drab er begået under anvendelse af en maskinpistol.


Højesteret fandt, at der i den foreliggende sag, hvor et fuldautomatisk skydevåben var anvendt til at begå drab på et offentligt tilgængeligt sted, og der derved samtidig var sket en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om våbenbesiddelse, var grundlag for at skærpe straffen i forhold til udgangspunktet på 12 års fængsel for drab.


T var af betydning for straffastsættelsen endvidere dømt for vold af særligt rå, brutal og farlig karakter og besiddelse af et hel- eller halvautomatisk skydevåben med tilhørende ammunition på en parkeringsplads i Tilst. T havde i forening og efter forudgående planlægning med en ukendt medgerningsmand overfaldet en anden mand, idet de bl.a. stak ham flere gange i kroppen med en saks eller lignende skarp genstand og på kort afstand affyrede skud fra skydevåbenet, hvoraf et skud ramte manden i benet. Højesteret fastslog, at T skulle straffes med fængsel i 15 år.


Landsretten var nået til samme resultat.