Højesterets dom af 19. november 2018 i sag 124/2018

Info

Resumé:

Syrienkriger, som var straffet med fængsel i 4 år, blev frakendt dansk indfødsret og udvist med indrejseforbud for bestandig


T var dømt for i 2013 at have ladet sig hverve som "kæmper" til terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien og at have ladet sig træne i våbenbrug mv., og blev straffet med fængsel i 4 år.


T havde både dansk og tunesisk statsborgerskab.


For Højesteret angik sagen spørgsmålet om frakendelse af dansk indfødsret og om udvisning.


Højesteret fandt efter en konkret proportionalitetsvurdering, at hverken frakendelse af dansk indfødsret eller udvisning med indrejseforbud udgjorde et uproportionalt indgreb i forhold til T. Højesteret lagde herved især vægt på alvoren og karakteren af den begåede kriminalitet, og fandt endvidere, at hensynet til T’s familieliv og privatliv i Danmark ikke talte afgørende imod frakendelse af dansk indfødsret og udvisning.


Landsretten var nået til et andet resultat.