Højesterets dom af 19. september 2002 AM20020919H

Info
  • AM20020919H

Resumé:

§ 1018 a, stk. 3, egen skyld,nødværge, grov vold med døden til følge menfrifindelse pga nødværge, strfl § 13, stk. 2,erstatning nedsat med halvdelen pga egen skyld.