Højesterets dom af 18. december 2018 i sag 171/2017

Info

Resumé:

Forbud mod at gengive ophavsretligt beskyttet keramik som rekvisitter i markedsføring


Sagen angik navnlig, om K.H. Würtz ved Kasper Heie Würtz’ rettigheder efter ophavsretsloven og markedsføringsloven var blevet krænket ved Coop Danmark A/S’ anvendelse af Kasper Würtz’ keramiske service på emballage for fødevarer og i tilbudsaviser.


Højesteret tog herved stilling til bl.a., om Coops anvendelse havde hjemmel i et ulovbestemt princip om ret til en underordnet anvendelse af rekvisitter (regi) i reklamer mv. (et de minimis-princip).


Højesteret udtalte, at brug af et ophavsretligt beskyttet værk selv i en kommerciel, markedsføringsmæssig sammenhæng kan være af så underordnet betydning, at der – uanset at rettighedshaveren ikke har givet tilladelse til brugen – ikke vil være tale om en ophavsretskrænkelse.


Højesteret fandt, at Coops gengivelse af Kasper Würtz’ service på emballage og i tilbudsaviser i størstedelen af de gengivelser, der var omfattet af sagen, ikke kunne anses for at være af så underordnet betydning i den pågældende sammenhæng, at gengivelsen kunne undtages fra den beskyttelse, der følger af ophavsretsloven.


Højesteret fastslog herefter, at Coop i betydeligt omfang havde krænket Kasper Würtz’ ophavsrettigheder, og at betingelserne for at pålægge Coop at betale rimeligt vederlag til Kasper Würtz for brugen var opfyldt. Coop blev pålagt at betale 200.000 kr. i vederlag til Kasper Würtz.

 

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.