Højesterets dom af 17. december 2019 i sag BS-39382/2018-HJR

Info

Resumé:

Tidsbegrænset ansatte måleassistenter udførte ikke samme eller tilsvarende arbejde som fastansatte i styrelsen


Sagen angik, om appellanterne, som tidsbegrænset ansatte måleassistenter, blev forskelsbehandlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse § 4, stk. 1, hvorefter ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige end de, der gælder for en sammenlignelig fastansat, hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed, og den ikke er begrundet i objektive forhold.


Højesteret udtalte, at det forhold, at en fastansat og en tidsbegrænset ansat måtte være omfattet af den samme overenskomst, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der er tale om samme eller tilsvarende arbejde. Højesteret fandt endvidere, at hverken styrelsens fastansatte specialarbejdere på samme overenskomst som appellanterne eller to i styrelsen fastansatte måleteknikere udførte samme eller tilsvarende arbejde som appellanterne. Der forelå derfor ikke forskelsbehandling i henhold til loven om tidsbegrænset ansættelse.

 

Landsretten var kommet til samme resultat.