Højesterets dom af 17. december 2014 i sag 153/2013

Info

Resumé:

DAN stolen krænkede ikke den ophavsret, der var knyttet til TRIPP TRAPP stolen

 

Sagen angik en tvist om krænkelse af ophavsretsloven, varemærkeloven og markedsføringsloven i forbindelse med Jysks salg og markedsføring af DAN stolen, der ligesom TRIPP TRAPP stolen er en barnestol, der kan tilpasses børn i alle aldre.

 

Efter en helhedsbedømmelse baseret på de formelementer, der er særegne for TRIPP TRAPP stolen, fandt Højesteret, at DAN stolen ikke kunne anses som en efterligning af TRIPP TRAPP stolen. Der forelå derfor ikke en krænkelse efter ophavsretsloven. Højesteret fandt endvidere, at der ikke forelå overtrædelse af varemærkeloven eller markedsføringsloven.

 

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat