Højesterets dom af 17. oktober 2013 i sag 355/2012

Info

Resumé:

Skatteyder havde ikke krav på genoptagelse af ejendomsvurdering

Sagen angik, om Fællesbo havde krav på, at vurderingen af Fællesbos ejendom pr. 1. januar 2003 blev genoptaget med henblik på at opnå fradrag i grundværdien for forbedringer, der blev udført i 2002.

Parterne var enige om, at den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002 af Fællesbos ejendom var korrekt. Højesteret fastslog, at den regulering af grundværdien, som fandt sted pr. 1. januar 2003, også var korrekt. Da der således hverken pr. 1. januar 2002 eller 1. januar 2003 forelå en forkert ejendomsvurdering, havde Fællesbo ikke krav på genoptagelse af vurderingen pr. 1. januar 2003.

Landsretten var nået til samme resultat.