Højesterets dom af 17. august 2015 i sag 106/2014

Info

Resumé:

Altvika var ikke forpligtet til at betale for bannerannoncer


Sagen angik, om Altvika ved Charlotte Højsted var forpligtet til at betale Eniro (tidligere De Gule Sider) for indrykning af bannerannonce for Altvika på www.dgs.dk.


 

Eniro støttede i første række sit krav på en aftale, der skulle være indgået telefonisk mellem en sælger for De Gule Sider og Charlotte Højsteds ægtefælle, Bjarne Højsted, som efterfølgende godkendte udformningen af bannerannoncen i en mail, idet Eniro anførte, at Bjarne Højsted havde fuldmagt til at indgå aftalen på vegne af Altvika. Eniro støttede i anden række sit krav på, at Altvika var bundet af aftalen, fordi Altvika trods efterfølgende viden om Bjarne Højsteds aftaleindgåelse havde forholdt sig passiv, bl.a. i forhold til to fremsendte fakturaer.


 

Højesteret frifandt Altvika for Eniros krav om betaling for indrykning af bannerannonce på www.dgs.dk. Højesteret udtalte i den forbindelse, at Eniro ikke kunne støtte ret på en eventuel aftale indgået med Bjarne Højsted i forhold til Altvika, og at Altvika ikke havde forpligtet sig til at betale for annonceydelsen alene på grundlag af manglende reaktion overfor fakturaerne.


 

Landsretten var kommet til et andet resultat.