Højesterets dom af 17. april 2013 i sag 283/2011

Info

Resumé:

Kommune kunne ikke gøre regres hos forsikringsselskab for sygedagpenge udbetalt til en ansat, der havde været udsat for en anerkendt arbejdsskade opstået ved et færdselsuheld.

Efter sygedagpengelovens § 78, stk. 1, 2. pkt., kan en kommune ikke gøre regres over for arbejdsgiveren i sager, hvor en ansat har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

Herning Kommune kunne efter denne bestemmelse ikke gøre regres for udbetalte sygedagpenge hos Tryg Forsikring i en sag, hvor en ansat havde været udsat for en arbejdsskade, der var anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskaden var opstået ved et færdselsuheld omfattet af færdselslovens regler om objektivt ansvar og var dækket af den lovpligtige motoransvarsforsikring, der var tegnet hos Tryg Forsikring.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom.