Højesterets dom af 17. marts 2016 i sag 110/2015

Info

Resumé:

Bortvisning efter brug af arbejdsmobiltelefon til køb af private togbilletter


Sagen angik spørgsmålet, om arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise A, fordi A havde ladet udgifter til privat transport betale af arbejdsgiveren via en app, som A havde downloadet til sin arbejdsmobiltelefon. 


Højesteret fastslog, at bortvisningen havde været berettiget.


Landsretten var nået til det samme resultat.