Højesterets dom af 16. september 2011 i sag 367/2010

Info

Resumé:

Fængsel i 1 år og 3 måneder for besiddelse af skydevåben på bopælen, henført under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

T blev i landsretten idømt ubetinget fængsel i 1 år og 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved under særligt skærpende omstændigheder at have opbevaret et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition i et skab på sin bopæl.

Højesteret fandt, at besiddelsen af våbnet måtte anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre. Højesteret tiltrådte dermed, at forholdet var henført under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Højesteret lagde vægt på, at T var fundet skyldig i på sin bopæl at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition, at våbnet, der var funktionsdygtigt, og den dertil hørende ammunition blev opbevaret på T’s værelse i en plasticpose, der lå i et almindeligt skab, og at T flere gange tidligere var straffet for overtrædelse af våbenloven og personfarlig kriminalitet, herunder for røveri i 2003, hvor der blev truet med et oversavet jagtgevær.

Højesteret tiltrådte endvidere, at straffen var fastsat til ubetinget fængsel i 1 år og 3 måneder, idet det var en skærpende omstændighed, at T tidligere var straffet af betydning for sagen.

Højesteret stadfæstede derved landsrettens dom.