Højesterets dom af 15. januar 2019 i sag 61/2018

Info

Resumé:

Dansk patentansøgning kunne ikke afdeles på grundlag af en europæisk patentansøgning


Minkpapir A/S indgav den 13. november 2014 en dansk patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen med anmodning om afdeling fra en europæisk patentansøgning. Den europæiske patentansøgning havde prioritet fra 2003, og formålet med anmodningen om afdeling var således, at patentansøgningen skulle tillægges samme prioritet som den europæiske patentansøgning.


Den 19. januar 2016 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen afslag på patentansøgningen, idet styrelsen fandt, at det ikke er muligt at anvende en europæisk ansøgning som stamansøgning til en dansk ansøgning. Afgørelsen blev påklaget til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, der den 18. januar 2017 stadfæstede Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.


Højesteret fandt, at patentlovens § 11 sammenholdt med § 82 ikke indeholder hjemmel til, at en dansk patentansøgning afdeles fra en europæisk patentansøgning med den virkning, at den afdelte del overgår til behandling som en dansk patentansøgning med prioritet som den europæiske ansøgning. Minkpapirs danske patentansøgning kunne således ikke tillægges samme prioritet som den europæiske patentansøgning.


Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.