Højesterets dom af 14. december 2011 i sag 212/2009

Info

Resumé:

Om retten til råbåndsmateriale

Sagen drejede sig om, hvorvidt en fotograf, der af et produktionsselskab var hyret til at filme optagelser til brug for fire tv-dokumentarprogrammer, havde ret til at bruge klip fra det råbåndsmateriale, der var tilbage efter redigeringen af udsendelsen, og om størrelsen af en eventuel godtgørelse og/eller erstatning. Fotografen havde anvendt 25 klip fra råbåndene til et nyt dokumentarprogram, som han havde solgt til TV2.

Højesteret fandt, at fotografen ikke havde haft ret til at benytte klip fra råbåndene som sket, da han alene havde udført en teknisk bistand til optagelserne, og da det ikke var godtgjort, at producenten havde fraskrevet sig rettighederne til råbåndsmaterialet.

Under hensyn til oplysningerne om kontraktsummen for de fire dokumentarprogrammer samt om den betaling, som fotografen havde fået for sit dokumentarprogram, fandt Højesteret, at det beløb, som fotografen skulle betale til producenten, skulle nedsættes til 25.000 kr.

Landsretten var kommet til samme resultat, men havde fastsat beløbet til 75.000 kr.