Højesterets dom af 14. august 2014 i sag 64/2013

Info

Resumé:

Boligselskab kunne ikke fradrage udgifter til etablering af et drænanlæg i grundværdi

 

Sagen angik, om Hasseris Boligselskab var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af et drænanlæg, jf. den dagældede vurderingslovs § 17. Drænanlægget blev udført i forbindelse med et byggeri af en række boliger på en ejendom i Aalborg. Højesteret fastslog på baggrund af bl.a. et syn og skøn, at drænanlægget ikke havde medført en stigning af værdien af grunden i ubebygget stand. Boligselskabet var derfor ikke berettiget til fradrag i grundværdien.

 

Landsretten var nået til det samme resultat.