Højesterets dom af 13. december 2018 i sag 60/2018

Info

Resumé:

Topdanmark skulle bære erstatningsbyrden i forbindelse med et færdselsuheld


I 2013 skete der på den fynske motorvej et færdselsuheld, der involverede tre biler. Der var enighed om, at den bagerste bil, som var forsikret hos Topdanmark, ramte den midterste bil, som var forsikret hos Alm. Brand, og at den midterste bil derved blev skubbet op i den forreste bil. Parterne var derimod ikke enige om, hvorvidt den midterste bil, inden den blev ramt af den bagerste bil, havde påkørt den forreste bil, således at den forreste bil blev påkørt to gange.


Parterne var enige om, at begge forsikringsselskaber var erstatningsansvarlige for skade, der måtte være sket på personerne i den forreste bil, og at de hæftede solidarisk. Sagen angik den indbyrdes fordeling af erstatningsbyrden. Hovedspørgsmålet var, om Alm. Brand skulle bevise, at der kun var ét sammenstød mellem den forreste og den midterste bil, således at Topdanmark skulle bære hele erstatningsbyrden, eller om Topdanmark skulle bevise, at der var to sammenstød, således at der skulle ske ligedeling af erstatningsbyrden.


Højesteret udtalte, at der ved den indbyrdes fordeling af erstatningsbyrden må lægges vægt på, om og i givet fald i hvilket omfang de implicerede parter har begået kørselsfejl, der har medvirket til skaden. Den, der påstår, at en part har begået kørselsfejl, har bevisbyrden for dette. Hvis der skulle ske ligedeling af erstatningsbyrden, påhvilede det Topdanmark at bevise, at der – forud for det sammenstød, som parterne var enige om, var sket – var sket yderligere et sammenstød mellem den midterste og den forreste bil, hvor det i givet fald var føreren af den midterste bil, som begik kørselsfejl. Højesteret fastslog, at denne bevisbyrde ikke var løftet, og gav derfor Alm. Brand medhold.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.