Højesterets dom af 12. august 2014 i sag 276/2013

Info

Resumé:

Advokatnævnets afvisning af en klage på grund af manglende kompetence kunne prøves under en retssag i medfør af grundlovens § 63

 

Sagen angik for Højesteret, om Jysk Ejendomsadministration under en retssag anlagt mod Advokatnævnet kunne få prøvet, om nævnet skulle behandle en klage over en advokat. Advokatnævnet havde afvist klagen med den begrundelse, at klagen henhørte under skifteretten, og at nævnet derfor ikke kunne behandle sagen.

 

Højesteret udtalte, at Advokatnævnet er en offentlig myndighed, og et sådant spørgsmål om Advokatnævnets kompetence kan prøves under en retssag anlagt af en klager mod nævnet i medfør af grundlovens § 63.

 

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom.