Højesterets dom af 12. april 2012 i sag 271/2011

Info

Resumé:

En gerningsmand på 17 år, der ikke tidligere var straffet, blev i stedet for forvaring dømt til 7 års fængsel for blandt andet voldtægt samt forsøg på voldtægt og drab

T var dømt for blandt andet voldtægt af F1 og forsøg på drab og voldtægt af særlig farlig karakter af F2.

T havde voldtaget F1, som var 14 år og én af T’s bekendte. Under varetægtsfængslingen fik han besøg af F2, som var en veninde af hans mor. Under et besøg tog T halsgreb på F2, så hun besvimede, hvorefter han forsøgte at voldtage hende, hvilket dog blev forhindret, da hun vågnede op og kæmpede sig fri.

Højesteret fastsatte straffen til fængsel i 7 år. Under hensyn til, at T var 17 år på gerningstidspunkterne og ikke tidligere straffet, fastslog Højesteret, at der – uanset karakteren af den pådømte kriminalitet og oplysningerne om hans person – ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anvende forvaring i stedet for fængsel.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom til forvaring.