Højesterets dom af 11. december 2012 i sag 40/2011

Info

Resumé:

Fair Finans A/S var berettiget til at ophæve købet af et pantebrev på grund af Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs’ tilsidesættelse af sin oplysningspligt efter pkt. 6.1.c i ”Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom”

I juli 2006 solgte en fysisk person en udlejningsejendom til et selskab for 6 mio. kr. Selskabet indgik i august 2006 en rammeaftale med to andre selskaber om overdragelse af tre ejendomme, herunder den pågældende udlejningsejendom til en salgspris på nu 11,2 mio. kr.

Dansk Pantebrevsbørs tilbød i henhold til pantebrevsopstilling af 19. april 2007 Fair Finans at købe et pantebrev på 2 mio. kr. i udlejningsejendommen. Det blev i den forbindelse bl.a. oplyst, at kontantprisen var 11,2 mio. kr., og at udlejningsejendommen indgik i et mageskifte.

Højesteret udtalte, at Dansk Pantebrevsbørs ikke havde givet Fair Finans oplysning om, at den fysiske person i 2000 havde erhvervet udlejningsejendommen for 3,1 mio. kr., at den offentlige ejendomsvurdering i 2004 udgjorde 4,1 mio. kr., og at udlejningsejendommen kort forinden videresalget i august 2006 til 11,2 mio. kr. blev handlet mellem uafhængige parter.

Højesteret fastslog, at Dansk Pantebrevsbørs under disse omstændigheder havde været forpligtet til at undersøge, hvad udlejningsejendommen i juli 2006 blev solgt for og til at videregive denne oplysning til Fair Finans. Dansk Pantebrevsbørs havde derfor tilsidesat sin oplysningspligt, hvorfor Fair Finans var berettiget til at ophæve købet af pantebrevet.

Landsretten var nået til samme resultat.