Højesterets dom af 11. november 2012 i sag 63/2011

Info

Resumé:

Forholdsmæssigt afslag ved køb af fritidshus fastsat til 125.000 kr.

Køberne af et fritidshus, hvor der viste sig at være mangler ved funderingen af en tilbygning, havde ikke fortabt deres krav på forholdsmæssigt afslag ved for sen reklamation eller passivitet.

Fritidshuset blev i 2000 solgt til køberne for en handelspris på 465.000 kr. Funderingen af tilbygningen var ikke blevet foretaget i tilstrækkelig dybde, og udbedringsudgifterne på handelstidspunktet i 2000 kunne opgøres til 268.750 kr.

Højesteret fastsatte det forholdsmæssige afslag skønsmæssigt til 125.000 kr. ud fra en vurdering af, hvad købesummen ville have været, hvis manglen havde været kendt på handelstidspunktet.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom for så vidt angår størrelsen af det forholdsmæssige afslag.